Några av konsekvenserna är generella, så som nya kompetensbehov.  

På ert besök hos oss på Campus Roslagen kommer vi under workshopen att arbeta med framtidskompetenser kopplat till framtidens arbetsliv.