Rebecca väljer att bidra med 10 000 kronor till skidföreningen med följande motivering:

"Häverödals Skidor är en idrottsförening där man känner gemenskap och skapar delaktighet, får nya vänner och förebilder, en förening där man får utöva idrott utifrån sina egna förutsättningar. Och detta tack vare otroliga ledare och ideella krafter!"