Stiftelsen för utveckling av Näringsliv och Kultur

  • arbetar för ett ökat företagande och utveckling av kulturen inom vårt verksamhetsområde Norrtälje kommun
  • delar bland annat årligen ut stipendier till körer och ungdomsledare.
  • stiftelsernas verksamhet ska inte inkräkta på samhällets ansvarsområden eller ersätta sociala insatser.

Stiftelsen för Forskning och Utbildning

  • ska bidra till förbättrade studiemöjligheter och stimulera intresset för forskning och utbildning.
  • stiftelsen delar bland annat årlig ut stipendier till studieresor och lärare/lärarlag.

Stiftelsernas verksamhet

Stiftelserna för Näringsliv och Kultur samt Forskning och Utbildning gör en gemensam verksamhetsberättelse som bland annat berättar om alla årets mottagare.

Läs Årsberättelse stiftelserna NoK och FoU (pdf)

Ansök om bidrag

Bidrag ska stimulera intresset för utveckling och arbete med inriktning på företagande och kultur. Stiftelsen kan stödja projekt som förbättrar möjligheterna för näringslivet och kulturen att verka och utvecklas inom kommunen.

  • Bidrag kan utgå till organisationer, föreningar, företag eller enskilda personer för ändamål och projekt som utöver den sökandes egenintresse också kan antas bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen. D
  • et är positivt om projektet/aktiviteten är utvecklingsbart och framtidsorienterat.

Läs mer om ansökningar av bidrag

Stiftelserna verkar helt fristående från sparbankens ordinarie sponsringsverksamhet men ändamålen ska vara i samklang med sparbankens samhällssyn.