Sedan början av 2000-talet har banken avsatt drygt 155 miljoner kronor av sin vinst till samhällsnyttiga ändamål - en hel del av dem har delats ut via bankens stiftelser.

Du läser reportagen via länken till vänster.