Den 13 september är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Korea
  • Kina
  • Taiwan

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 13 september 2019.

  • Small Cap Emerging Markets

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider