Nu har deklarationsblanketterna börjat skickas ut till de svenska hushållen.

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Skatteåterbäring före påsk – det här gäller

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 8 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

- Om du är en av dem som kommer att få skatteåterbäring och saknar en ordentlig sparbuffert är mitt råd att passa på att öka på bufferten, så att du kan känna dig trygg med att du klarar de oförutsedda utgifter som för eller senare dyker upp i livet. Har du redan en ordentlig buffert kan skatteåterbäringen kanske bli en bra grundplåt till ett nytt sparmål, säger Arturo Arques.

Får man inte sin deklaration digitalt kan man logga in med e-legitimation i Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 och deklarera, även om man inte har fått sin pappersdeklaration ännu.

Övriga datum för skatteåterbäring och kvarskatt

De som skickar in sin deklaration efter den 30 mars får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 8 juni och den 10 juni. Har man begärt anstånd på deklarationen kommer skatteåterbäringen mellan den 9 och 12 augusti.

Eventuell kvarskatt ska den betalas in senast den 14 november 2022.

Bra att veta om deklarationen

  • Skattereduktion på förvärvsinkomster. En skattereduktion på förvärvsinkomster som i regel kommer att uppgå till 1 500 kr för 2021. Skattereduktionen ges till personer med en beskattningsbar förvärvsinkomst som är högre än 40 000 kr/år.
  • Slopad schablonintäkt på uppskov. Från och med 1 januari 2021 är schablonräntan på uppskov slopad. Detta gäller både befintliga och framtida uppskov.
  • Utökat RUT-avdrag. RUT-avdraget utökades med fyra nya tjänster i januari 2021. Taket för RUT-avdraget har också höjts till 75 000 kr per person och beskattningsår. För ROT-tjänster är avdraget max 50 000 kronor och det sammanlagda rot- och rutavdraget får vara max 75 000 kronor per person och år.
  • Skattereduktion för grön teknik (infördes 2021). Bidraget för solceller med mera har slopats för privatpersoner och en skattereduktion för installation av grön teknik har införts i stället. Både material och arbete får räknas in i underlaget för skattereduktionen som kan uppgå till max 50 000 kronor per person och år.
  • Tillfällig skattereduktion på grund av pandemin. En tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster på grund av coronapandemin gäller under beskattningsåren 2021 och 2022. Skattereduktionen gäller för fysiska personer och utgår för arbetsinkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet. Kravet för att få skattereduktion är att arbetsinkomsterna överstiger 60 000 kr och understiger 500 000 kr per år.
  • Höjning av det särskilda grundavdraget för personer fyllda 65 år. Det särskilda grundavdraget för personer fyllda 65 år vid årets ingång har höjts. Ändringen innebär att grundavdragsbeloppet har höjts för personer som vid beskattningsårets utgång har fyllt 65 år och har inkomster mellan ca 213 000 och 1 418 000 kr. Överstiger din årsinkomst 1 418 000 kr reduceras det förhöjda grundavdraget eftersom avtrappningen av jobbskatteavdraget gör att skatten på dessa inkomster är högre för personer under 65 år.
  • Uppskov med bostadsaffären. Du behöver från den 1 januari 2021 inte längre betala en årlig extraskatt för att få uppskov med skatten för vinster på bostadsaffärer. Skatten var tidigare 0,5 procent av uppskovsbeloppet per år.
  • Låg inkomst? Om du tjänar mindre än 20 135 kronor under 2021 behöver inte skatta på sin inkomst av tjänst. Fler undantag finns på skatteverket.se