Swedbank Robur blev i mars detta år medlem i ett nätverk med andra investerare som vill mobilisera kapital till en hållbar samhällsomställning, SISD – Swedish Investors for Sustainable Development. SISD är en plattform för lärande och utbyte av idéer och erfarenheter kring Agenda 2030 – FN:s 17 hållbarhetsmål - för svenska långsiktiga investerare och aktörer inom finanssektorn. Uppdraget är att utforska de långsiktiga investerarnas roll i agendan ur olika perspektiv, skapa idéer och inspiration för vägen framåt.

Ett mål för det gemensamma arbetet är att föreslå indikatorer för FN:s hållbarhetsmål. Processen för arbetet i den privata sektorn har startats tillsammans med internationella organisationer som Global Reporting Initiative, Principels for Responsible Investment och UN Global Compact. Ett annat resultat av arbetet kan vara att föreslå nya investeringslösningar för att bidra till uppfyllelse av målen. Nätverket arbetar därför även för att mobilisera kapital till de 17 globala hållbarhetsmålen.

Nätverket träffas regelbundet på vd- respektive hållbarhetschefsnivå. Nätverket projektleds av Sida och medlemmar driver olika arbetsgrupper baserat på några utvalda globala hållbarhetsmål; mål 5 om jämställdhet, mål 6 om vatten, mål 11 om hållbara städer och mål 16 om antikorruption. Nätverket avser även att ta fram exempelsamling för att inspirera andra globala aktörer.