Program

 • Nuläget gällande bostadsfrågan
 • Vägar och infrastruktur i Hallstavik & Häveröbygden
 • Panelsamtal
 • Presentation av pågående projekt:
  * Norrtäljemodellen 2.0
  * Projektet RETROUT – Utbildningscentrum för vatten
  * Norrtelje Tidnings framtidsvisioner
 • Roslagens Sparbanks Stiftelser delade ut bidrag