Lagen om penningtvätt ställer krav på att banker har god kunskap om sina kunders ekonomi och affärsrelation med oss. Det innebär bland annat att vi som bank förstår på vilket sätt och varför våra kunder vill använda våra tjänster. Därför ställer vi regelbundet frågor till dig och andra kunder.

Samma frågor till alla kunder

Frågorna vi ställer är samma till alla våra kunder. Genom svaren förstår vi bättre vilka affärer du som kund avser att göra med eller via oss, vilket gör att vi kan leva upp till kraven som ställs på oss.

Läs mer:

Därför ställer vi frågor till dig