Stödet kommer gå att söka från och med den 20 oktober 2020 till och med den 30 november 2020 genom en tjänst på skatteverket.se Stödet är till stora delar uppbyggt på samma sätt som det omställningsstöd företag kunde söka för mars-april 2020. Några förutsättningar är dock annorlunda nu, bland annat krävs en större minskning i nettoomsättningen för att kunna få stöd. Även maxbeloppet för en stödperiod är ändrat.

Företagen ansöker om stöd för två olika perioder: maj respektive juni och juli 2020. Det ska vara en ansökan för respektive period och vissa branscher, exempelvis företag som är verksamma inom jordbruk eller fiskeri- och vattenbrukssektorn kan bara ansöka om stöd för maj.

Det föreslagna stödet för enskild näringsidkare "Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare" är ännu inte beslutat om när det går att ansöka om.
 

Mer information