De här stöden kan du söka idag:

Anstånd med skatteinbetalningar

 • Du kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.
 • Du kan skjuta upp inbetalningarna som mest i ett år från det att du får ett beslut om att du beviljats anstånd.
 • Du får betala ränta och en anståndsavgift på beloppet du skjuter upp.

Det finns inget sista datum för ansökan, men anståndet kan som längst löpa till och med den 12 februari 2022. (För helårsmoms kan det löpa till och med den 17 januari 2023.)

Ansök och läs mer hos Skatteverket


Omsättningsstöd

Driver du en enskild firma kan du söka omsättningsstöd till och med den 30 april 2021 för perioderna:

 • augusti–oktober 2020
 • november–december 2020
 • januari–februari 2021

För att få stöd för augusti–oktober 2020 ska din omsättning understigit 40 procent av omsättningen för samma tid 2019. Stöden för november-februari förutsätter att omsättningen var 30 procent lägre än året innan.

För perioden augusti–oktober 2020 är stödet 75 procent av omsättningstappet. För november–februari är stödet 90 procent av tappet. Du kan som mest få 168 000 kronor i stöd för perioden aug 2020-feb 2021.

Regeringen har dessutom föreslagit att:

 • Stödet även ska gälla omsättningstapp mars-april 2021
 • Stödet ska även omfatta de som har fått arbetslöshetsersättning och de som varit föräldralediga eller sjukskrivna under den stödperiod som ansökan avser. 

Ansökan för perioden mars-april kommer att kunna göras så fort riksdagen har beslutat om förordningen som reglerar den nya perioden och reglerna har trätt i kraft.

Ansök och läs mer hos Boverket


Omställningsstöd

Som företagare kan du söka omställningsstöd till och med den 30 april 2021 för perioderna:

 • augusti–oktober 2020
 • november–december 2020
 • januari–februari 2021

Från och med den 6 april kan du även söka omställningsstöd för mars 2021 och från och med den 3 maj för april 2021.

För att få stöd ska din omsättning för perioden augusti–oktober minskat med minst 40 procent jämfört med året innan. För perioderna november-februari ska du ha tappat minst 30 procent av omsättningen.

Ett mindre företag – med en årsomsättning med mindre än 100 miljoner kronor - kan få stöd på mellan 75 och 90 procent av de fasta kostnaderna, beroende på vilken period stödet avser.

Ansök och läs mer hos Skatteverket

De här stöden är på gång:


Nytt korttidsstöd från 29 mars

Den 29 mars öppnar ansökan till det nya korttidsstödet, som förlängs till juni 2021. Från den 29 mars kan du söka retroaktivt från 1 december 2020.

Håll dig uppdaterad och sök hos Tillväxtverket


Särskilt omsättningsstöd till HB och KB

Ett särskilt omsättningsstöd som riktas till handelsbolag och kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare, kan sökas från den 29 mars hos Boverket. Stödet omfattar mars 2020 till februari 2021.

Håll dig uppdaterad och sök hos Boverket


Nedstängningsstöd till nedstängningsdrabbade

Regeringen föreslår att du som drabbas av nedstängning till följd av den nya pandemilagen, ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka 100 procent av dina fasta kostnader och lönekostnader. Det maximala stödbeloppet som ett företag kan få är 75 miljoner kronor per månad. Handläggande myndighet föreslås vara Skatteverket. Nedstängningsstödet måste godkännas av EU-kommission.

Följ utvecklingen på regeringens hemsida

Ny tillfällig rabatt för hyreskostnader

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att återinföra det tillfälliga lokalhyresstödet för utsatta branscher i ytterligare tre månader: januari–mars 2021

Förslaget innebär att hyresvärdar som sänker den fasta hyran kan kompenseras med 50 procent av nedsättningen. Ansökan kommer att kunna göras när de nya reglerna träder i kraft, vilket enligt den anmälan som lämnats till EU-kommissionen är den 15 april. Sista ansökningsdag blir då den 30 juni 2021. Stödet måste godkännas av EU-kommission.

Följ utvecklingen hos Länsstyrelsen i Västra Götaland

Mer om olika stöd

Läs samlad information samt få tips och råd på

swedbank.se/coronatipsforetag