- Det är väldigt glädjande att vi kan öppna upp fonden och därmed också få möjligheten att välkomna nya sparare att investera i fonden. Även om vi ökar fondens maxgräns kommer fonden kunna fortsätta investera i börsens allra minsta bolag med goda tillväxtutsikter, säger Stefan Sundblom, förvaltare av Swedbank Robur Microcap.

Microcap är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små bolag i olika branscher i Norden med tonvikt på Sverige, vilka vid investeringstillfället har ett marknadsvärde på högst 0,1 procent av den svenska aktiemarknadens totala marknadsvärde (vilket i dagsläget motsvarar högst cirka 10 miljarder kronor). Fonden kan placera upp till 20 procent i onoterade bolag. Fonden handlas kvartalsvis och minsta första insättning är 100 000 kr.

Fonden handlas under 2022 med bryttiderna för köp:

  • 2022-03-25 klockan 16:00
  • 2022-06-24 klockan 16:00
  • 2022-09-26 klockan 16:00
  • 2022-12-23 klockan 16:00

Riskinformation: Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonden kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in. Fonden kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser i Swedbank Roburs fondlista eller hos din återförsäljare.

För mer information om fonden

Faktablad (pdf)

Produktblad Microcap (pdf)

Microcap i fondlistan