Avkastning Traditionell Pension

Tabellen nedan visar genomsnitt för alla portföljer knutna till Traditionell Pension. Avkastningen kan därför vara högre för vissa kunder och lägre för andra.
Utvecklingen som visas är före försäkringsavgifter och avkastningsskatt.

Totalavkastning
 
2014 8,21 %
2013 8,61 %
2012 5,75 %
2011 -1,08 %
2010 9,28 %
2009 20,75 %
2008 -10,56 %
2007 2,37 %
2006 9,71 %
2005 17,51 %