Som sparbank har vi arbetat för en hållbar ekonomisk och social utveckling ända sedan starten, säger VD Charlotte Lindberg. I miljö- och klimatfrågorna har vi engagerat oss sedan 2002 då banken blev miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Sedan dess har Roslagens Sparbank också börjat klimatkompensera, publicera en årlig hållbarhetsredovisning och signerat FN:s Global Compact 2008.

 Nu vill vi fortsätta stärka vårt hållbarhetsarbete och ännu tydligare ta vårt ansvar för miljön, samhället och människorna här i Roslagen, säger Charlotte Lindberg.

Åtagandet innebär bland annat att banken förbinder sig att arbeta i linje med Parisavtalet och FN:s globala utvecklingsmål. Undertecknandet av FN-principerna för ansvarsfull bankverksamhet innebär också krav på tydligare formulering och uppföljning av mål, baserad på analys av bankens påverkan ur hållbarhetsperspektiv. Arbetet ska bedrivas nära kunder och andra intressenter och redovisas på ett transparent sätt. Första rapporten ska lämnas i samband med Hållbarhetsredovisningen för 2021 (som kommer våren 2022).

Läs mer om Sparbankens hållbarhetsarbete

Läs mer om FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet: