Då en sparbank inte har några ägare, är huvudmännen vårt högsta beslutande organ. De är 32 till antalet och hälften väljs av Norrtälje kommun och hälften väljs inom huvudmannakåren.

Vid stämman den 28 april beslutade huvudmännen att:

  • Nyvälja Mats Olsson som huvudman. Han tar platsen efter Leif Lennartsson som efter 16 år som huvudman slutar.
  • Nyvälja Sina Mostafavi och Jörgen Nylund till bankens styrelse.
  • Omvälja Mats Hultin som ordförande i banken och omvälja Andreas Hofbauer som valberedningens ordförande.

Två nyvalda i bankens styrelse

Stämman beslutade att nyvälja två kandidater till bankens styrelse – Sina Mostafavi och Jörgen Nylund.

Sina Mostafavi och Jörgen Nylund

Sina är utbildad nationalekonom och har bred kunskap av compliance, kreditrisker, riskkontroll och finansiella risker. Har tidigare bland annat arbetat som riskchef inom finansbranschen. Han har mycket god kunskap inom sparaffären och har erfarenhet av styrelsearbete som ordförande i tre andra institut. Sina har en anknytning till Norrtälje kommun och har tidigare bland annat arbetat i Rimbo.

Jörgen har lång och gedigen erfarenhet av förändringsarbete samt försäljning. Han har arbetat internationellt i bland annat England och Belgien och har haft positioner som VD och försäljningschef. Jörgen har även arbetat som egen företagare. Han har en god lokal förankring och är engagerad i lokalt föreningsliv.

Läs intervjuer där Sina och Jörgen presenterar sig lite mer i bankens sociala medier de kommande dagarna.

Roslagens Sparbank på Facebook

Roslagens Sparbank på Instagram

Ytterligare 9 miljoner till samhällsnyttan

Eftersom Sparbanken inte har några enskilda ägare lämnar vi tillbaka överskottet till Roslagen, bland annat via våra stiftelser. Årets resultat uppgår till drygt 74 Mkr. Av dessa beslutade stämman att avsätta 9 Mkr till Stiftelsen för Näringsliv & Kultur och Stiftelsen för Forskning & Utbildning.

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020

Sparbankens har även i år gjort en kombinerad Årsredovisning och hållbarhetsredovisning där du kan titta närmare på senaste årets verksamhet i siffror och händelser.

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020 (pdf)