Vi erbjuder en subventionerad analys av de viktigaste parametrarna, de som övergöder Östersjön och de som kan kontaminera ditt dricksvatten. Projektpris: 300 kronor. (Ordinarie pris cirka 1 500 kronor.)

Studier på två olika avloppsystem

Projekts syftet är att undersöka reningseffektiviteten hos två olika avloppssystem: Minireningsverk och markbädd.

Utvecklingscentrum för vatten kommer att  analysera det renade avloppsvattnet från cirka 25 minireningsverk och 25 markbäddar.

Parametrar som kommer att analyseras är:

  • Biologisk syreförbrukning (BOD7)
  • pH
  • suspenderade partiklar (TSS)
  • total fosfor (Ptot)
  • total kväve (Ntot)
  • E.coli och koliforma bakterier
Efteråt kommer resultaten att sammanställas och jämföras mellan de olika anläggningstyperna. De enskilda avloppen kommer att vara anonyma i resultaten.

Anmäl intresse här

Om du vill veta om ditt avlopp fungera, skicka in en intresseanmälan här, sedan kommer Utbildningscentrum för Vatten att göra ett urval och kontakta de som får vara med i projektet.

Intresseanmälan via Allready

Stöd från stiftelserna

Projektet har fått stöd från Roslagens Sparbanks Stiftelser.