Roslagens Sparbanks huvudkontor i Norrtälje omfattar ett helt kvarter och uppfördes runt 1913. På den tiden fanns ett apotek i bottenplan och apotekaren bodde på våningen ovanför. I början av 60-talet byggdes delen mot Kyrkogatan där den gamla entrén ligger och den senaste tillbyggnaden stod klar 1988. Bankhuset i Norrtälje är en del av Norrtäljes historia. Inför ombyggnation har vi därför låtit en fotograf föreviga lokalerna för att bevara den historien.

Hur påverkar detta dig som besöker oss?

Vi behåller våra öppettider på kontoret för att finnas tillgängliga för möten och ärenden precis som vanligt. Möjligheten finns även för kunderna att träffa oss digitalt eller via telefon hos vårt lokala Kundservice. Våra kontor i Hallstavik, Älmsta och Rimbo är också öppna som vanligt.

Ombyggnationens första etapp med start cirka 1 september pågår mellan sex till åtta månader och handlar om entrén och kundmiljön på huvudkontoret i Norrtälje. Några saker kommer att påverka våra kunder och de som besöker oss:

  • Ingången kommer att flyttas till Kyrkogatan. Det finns även en tillgänglighetsanpassad ingång.
  • Från och med 28 augusti 2023 och sex till åtta månader framåt, tillhandahåller vi ej kontanthantering över disk på kontoret utan hänvisar då till insättnings- och uttagsautomaterna.
  • Insättnings- och uttagsautomaten kommer att flyttas ut från automatrummet, för att göras mer tillgängliga. På grund av detta kommer automaten vara avstängd under en kortare tid, vilket vi kommer att informera om på vår hemsida.

”Vi kommer att ha öppet som vanligt men har förståelse för att det kan upplevas som stökigt under en tid. Vårt mål är att skapa en mötesplats som präglas av det personliga mötet med fokus på att hjälpa dig som kund till en sund och hållbar ekonomi. Vi ser fram emot att välkomna alla till banken både under och efter ombyggnationen och vi tackar för ert tålamod.”, Charlotte Lindberg, Verkställande direktör.

Vi anpassar oss till nya kundflöden

Covid snabbade på digitaliseringen och våra kundflöden ser annorlunda ut idag än innan pandemin, men det personliga mötet är fortfarande viktigt. Vi har stärkt vårt kundkoncept Premium och lanserat Private Banking under senare tid. Vi vill bygga en mötesplats där det personliga mötet får stort utrymme, samtidigt som vi på ett bra sätt vill kunna hantera alla digitala flöden. Vi anpassar därför vårt kontor och tar under hösten 2023 nästa steg i vår bankhistoria i och med ombyggnadsprojektet.

”Vi bygger om för framtiden! Det händer mycket i Roslagen med bland annat en förväntad befolkningstillväxt de kommande åren. Vi behöver anpassa vår verksamhet utifrån ändrade kundflöden och behov” säger Charlotte Lindberg, Verkställande direktör. ”Ombyggnationen kommer att resultera i en mer välkomnande entré, fler möjligheter till bokade och spontana möten med våra rådgivare och ökade möjligheter för dig som vill göra dina ärenden själv hos oss."

Hållbarhet genomsyrar projektet

Att göra en renovering på ett hållbart sätt, är självklart för oss som arbetat med hållbarhet sedan 1859 och detta har därför varit en central del i projektet. Hållbarhet handlar om flera delar. Både hur vi med hjälp av ombyggnaden skapar ett mer energisnålt hus, hur vi hanterar vårt avfall och vilka materialval vi gör, för att nämna ett par exempel. Stort fokus ligger också på återbruk och många möbler kommer att bevaras, kläs om vid behov osv. Vi bygger om med utgångspunkt i att kunna certifiera vår byggnad enligt "Miljöbyggnad iDrift Silver".

”Vi kommer att arbeta med bland annat återbruk och energieffektivisering. Ambitionen är att vår byggnad ska bli miljöcertifierad”, säger Malin Pellborn, chef Hållbarhet, Marknad och Kommunikation. ”Vi jobbar mycket för att uppmuntra våra kunder till att bygga eller investera i klimatsmarta fastigheter och även om man behöver tänka lite annorlunda när man bygger om en befintlig fastighet, så vill vi ta kliv och göra det vi kan för att få bankens fastighet mer hållbar”.

Roslagens mest attraktiva arbetsplats

Bankens viktigaste resurs är våra medarbetare. Att ha en bra tillväxt och nöjda kunder startar med de som arbetar i banken. Hållbara medarbetare och en god arbetsmiljö är en strategiskt viktig fråga för banken. Den ligger till grund för några av de åtgärder som nu genomförs i projektet, exempelvis att förbättra alla våra arbetsstationer, skapa miljöer som stärker våra kontaktytor och vår kultur samt se över ventilationen. För en god arbetsmiljö under ombyggnationen har ytor i fastigheten frigjorts för en ökad flexibilitet. De medarbetare som har möjlighet arbetar viss tid hemifrån, på ett annat lokalkontor eller på kontoret vid Norrteljeporten. Det kontoret är ej öppet för kundmöten utan används bara av banken internt.

 

Kontakt:

Charlotte Lindberg, VD
Tel:0176-771 01


Malin Pellborn, Chef Hållbarhet, Marknad & Kommunikation
Tel: 0176-771 52

Dokument och bilder

Här finns dokument och högupplösta bilder:

Pressmeddelande som pdf: "Vi bygger om - skapar en ännu mer hållbar bank för kunder och medarbetare" (pdf)

Norrtälje Bankhuset (jpg, Foto: Johanna Hansson-Dahl)

Kundmöte, Anders Bernström med 2 kunder (jpg)

Medarbetare med kuber, FN:s hållbarhetsmål, Michel Pernet, Sara Edberg, Jennie Grape (jpg)