Ett krig i vårt närområde har kastat in Europa i en ny kris. Den ekonomiska och politiska instabilitet som följt har påtagligt påverkat företag och människor på ett annat sätt än under pandemin. I undersökningen konstateras att både privatkunder och företagskunder blivit mer kravställande och mindre nöjda. En ny, osäker och oförutsägbar tid förändrar kundernas behov, krav och förväntningar. Nu söks trygghet och pålitlighet. Därför backar framför allt nischbankerna i årets undersökning. Vidare konstateras att helkunden verkar vara på väg tillbaka. Att de kunder som samlar sina banktjänster är nöjdare. I tider av osäkerhet tenderar fler att söka sig till stora, stabila varumärken, konstaterar studien.

”– Vi är glada över att så många uppskattar vår kundrelation till dem och vår lokala förankring. Vi blir stärkta av att kunderna tycker vi gör skillnad i kommunen med de ca 155 miljoner som vi avsatt till samhällsnyttiga ändamål sedan början av 2000 talet. Samtidigt har vi fått med oss saker som vi behöver fortsätta utveckla och göra bättre. Att bli ännu mer proaktiva gentemot kunderna är en av de sakerna de efterfrågar” säger Charlotte Lindberg, VD, Roslagens Sparbank

En trend som pågått några år är att privata bankkunder i större utsträckning hanterar alla sina bankärenden själva. Detta betyder att de digitala tjänsterna måste fungera bättre och bättre och vara tillgängliga dygnet runt. En annan tydlig trend som förstärkts under året är att digitaliseringen har svårt att ersätta det fysiska bankmötet, framför allt inom företagssegmentet, där en betydligt lägre andel av kunderna ser att digitala tjänster kommer att kunna ersätta personliga kontakter och fysiska möten.

Något som skiljer Sparbankerna från de andra bankerna i studien är att Sparbankerna är lokala banker där pengarna ska stanna i det lokala ekonomiska kretsloppet. Det betyder att insättarnas pengar lånas ut till privatpersoner och företagare som vill bo och driva sin verksamhet i bankens område.

Kontakt:

Charlotte Lindberg, VD.

Malin Pellborn, Chef Hållbarhet, Marknad & Kommunikation