”Det finns en stark koppling mellan upplevt samhällsansvar och kundnöjdhet. Forskning visar att kunder som tycker att de företag man anlitar tar samhällsansvar också är nöjdare.

- Frågor om hållbarhet, klimat och samhällsansvar har blivit allt viktigare för konsumenter, organisationer och företag. SKI har sedan år 2008 sett en allt starkare relation mellan kunders uppfattningar om samhällsansvar och hur nöjd man är, säger Johan Parmler, VD på Svenskt Kvalitetsindex. Det är bakgrunden till att de nu lanserar ett separat hållbarhetsindex, som komplement till deras traditionella kundnöjdhetsmätningar.

SKI Hållbarhetsindex är baserat på ny forskning och fångar kundens syn på om dess leverantör investerar med tanke på framtida generationer, strävar efter ekonomisk framgång utan att ge avkall på sociala och miljömässiga faktorer samt om leverantören tar samhällsansvar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. I bankbranschen är det Sparbankerna som får högst kundbetyg följt av Länsförsäkringar och Skandia.

- Sparbankerna får i årets bankstudie högst betyg på både kundnöjdhet och hållbarhet av privat- såväl som företagskunderna, säger hållbarhetsanalytiker Karolina Kregert, Svenskt Kvalitetsindex. De har en nära och relationsorienterad affärsmodell och investerar synligt i lokalsamhället vilket uppskattas av kunderna, fortsätter hon.

Bildtext: Roslagens Sparbank har ett högre hållbarhetsindex än snittet av Sparbankerna i årets mätning och hamnar på ett hållbarhetsindex på 78 både på privatsidan och på företagssidan.

Bildtext: Roslagens Sparbank har ett högre hållbarhetsindex än snittet av Sparbankerna i årets mätning och hamnar på ett hållbarhetsindex på 78 både på privatsidan och på företagssidan.

-          För oss ligger det i vårt DNA att arbeta med hållbarhet och samhällsnytta. Vi hamnar på ett index på 78 för Roslagens Sparbank vilket känns väldigt roligt. Vår modell som sparbank bygger på att ge tillbaka till samhället. En del av vår vinst varje år går till samhällsnytta via våra 4 stiftelser. I mätningen ser vi också att 82 % av våra kunder svarar att det är viktigt att vi delar ut delar av bankens vinst till samhällsnytta. Dessutom svarar 82,3 % av privatkunderna och 84,8 % av företagskunderna att de också tycker att vi verkligen bidrar till bygdens utveckling och tillväxt. Otroligt roligt att se dessa siffror efter det vi arbete vi lagt ned under lång tid; säger Charlotte Lindberg, VD Roslagens Sparbank. 

Kontakt:

Charlotte Lindberg, VD. charlotte.lindberg@roslagenssparbank.se

Malin Pellborn, Chef Hållbarhet, Marknad & Kommunikation malin.pellborn@roslagenssparbank.se