Roslagens Sparbank vill vara Roslagens mest attraktiva arbetsplats och har under året välkomnat flera nya medarbetare till banken. Vi är nu 110 medarbetare som arbetar för att nå vår vision om ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt. Vi har under året vidareutvecklat vårt rådgivningskoncept Premium och även lanserat Private Banking. Det är ett viktigt steg för bankens ambition att både vara starka digitalt och samtidigt kunna erbjuda en personlig, proaktiv och engagerad rådgivning. Genom Premium och Private Banking kan vi erbjuda vår samlade kompetens, oavsett om det gäller placeringar, lån, trygghetslösningar eller juridiska frågor.

Under året har tyvärr även bedrägeriförsöken ökat och drabbat både våra privat- och företagskunder. Många åtgärder och informationsinsatser har gjorts under året för att göra våra kunder uppmärksamma på hur de kan skydda sig bättre.

Hållbarhet genomsyrar allt

Vi har lagt stort fokus på vårt hållbarhetsarbete under året. Hållbarhet är en självklar del av vår verksamhet och under året har vi bland annat lanserat två nya gröna produkter på företagssidan och utvecklat en modell för våra företagskunder; ”Hållbarhetskollen”. Den ska hjälpa våra kunder att se vilken typ av omställning de behöver göra för att bli långsiktigt hållbara. Vi vill göra det enkelt för våra privat- och företagskunder att göra hållbara val och det är en naturlig del av våra rådgivningsmöten. 

Vi mäter sedan länge vårt eget klimatavtryck, men 2022 är första året som banken mäter den indirekta påverkan vi har genom vår affär och främst genom vår utlåning. Vi vill, tillsammans med våra kunder, vara en katalysator för hållbar utveckling i Roslagen och resan har bara börjat.

Ett starkt resultat

Banken står stabilt och levererar ett rörelseresultat på 141 492 tkr (en minskning med 3,1 % mot föregående år). I och med årets resultat kommer vi också att leverera ytterligare 11 miljoner kronor till våra stiftelser och deras fortsatta arbete att bidra till samhällsnytta i Roslagen.

2022 års Års- och Hållbarhetsredovisning hittar du här;

Finansiell information för roslagens Sparbank

Kontakt

Charlotte Lindberg, VD.
Malin Pellborn, Chef Hållbarhet, Marknad & Kommunikation

Högupplösta bilder;
Press