För Roslagens Sparbanks kunder innebär det förlängda samarbetsavtalet fortsatt tillgänglighet till konkurrenskraftiga helhetslösningar i kombination med bankens lokala närvaro hela kommunen.

Det kommersiella samarbetsavtalet ger Sparbankerna fortsatt tillgång till Swedbanks infrastruktur och produktutbud samtidigt som det möjliggör en bred distribution av Swedbanks produkter via Sparbankerna.

─ Vi ser samarbetet med Swedbank som oerhört värdefullt. För en lokal Sparbank som oss möjliggör det att leverera en fullskalig bankverksamhet till alla kunder, både de som bor i Roslagen på heltid eller de som har ett deltidsboende här, säger Charlotte Lindberg, VD Roslagens Sparbank.

Samarbetet med Swedbank är naturligt då de har sin historiska förankring i sparbanksrörelsen och banken verkar enligt den grundläggande sparbanksideologin; att ge de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid.

─ Detta avtal vilar på en stark grund av många delade värderingar och garanterar kontinuitet. Med en gemensam historia på över 200 år kan Swedbank och Sparbankerna oförtrutet fortsätta utveckla kundmötet, säger Tomas Hedberg vice vd och vice koncernchef, Swedbank.

Mer information och kontakt

Malin Pellborn, Chef Hållbarhet, Marknad & Kommunikation
Tel: 073 085 48 86

Charlotte Lindberg, VD

Pressmeddelandet som pdf

Länk till Sparbankens Press-sida