Vår samarbetspartner Swedbanks sammanvägda Boindex sjönk med fyra enheter till 107 under kvartal ett 2022. Högre bostadspriser och högre räntor är förklaringen till varför Boindex fortsatte ner under kvartal ett. Ett Boindex på 107 innebär att hushållen behöver lägga i genomsnitt 28 procent av sin disponibla inkomst på boendekutgifter om de köper en bostad idag.

”De stigande räntorna leder till stora förändringar i privatekonomin hos många hushåll” säger Marcus Hahlin, privatrådgivare på Roslagens Sparbank.

 – Vi har sett stigande bostadspriser under en längre tid, vilket påverkat både ränteutgifter och amorteringar för de som köpt en ny bostad. Med en fortsatt ränteuppgång kommer vi dock troligtvis att se en påverkan på bostadspriserna, som då förväntas sjunka tillbaka något. Sammantaget finns en stor osäkerhet i marknaden och många kommer behöva se över sin ekonomi och göra anpassningar, fortsätter Marcus Hahlin.

Riksbankens förändrade syn på räntan och vår samarbetspartners Swedbanks ränteprognos om 1,5 procentenhet högre ränta om ett år, innebär att månadskostnaden för bolåneräntan kommer öka med nästan 100 procent om prognosen blir verklighet.

”Det är viktigt att se över sina lån och bedöma hur räntekänslig man är”, konstaterar Marcus vidare.

Bild: Andel bundna lån, nyutlåning, Roslagens Sparbank

Under mars månad 2022 såg vi i Roslagens Sparbank en ökning av bundna lån, och 74 % av våra bolånetagare valde att binda sin ränta på 1 år eller längre vid nya lån. I april var samma siffra 59 %, och tidigare låg siffran på 40-45 %. Denna förändring under april är delvis en följd av att räntan på de längre löptiderna gått upp och ökat avståndet till 3-månaders räntan, då marknaden börjat ”prisa in” förväntade höjningar i de längre bindningstiderna.

Dubbelt utmanande för de med bostadsrätt

Många bostadsrättsinnehavare riskerar att behöva betala mer kopplat till stigande bolåneräntor, men kan också drabbas av de högre räntor som bostadsrättsföreningen får. Många bostadsrätter har bundit sina lån på kortare löptider vilket innebär att många föreningar snart behöver förhandla om sina lån i en marknad med stigande bolåneräntor.

Swedbank nämner i sin rapport som ett exempel att en förening med en normal skuldsättning på 6 000 kronor per kvadratmeter boyta behöver höja månadsavgiften med 560 kronor per månad för en lägenhet på 75 kvadratmeter. En nyproducerad bostadsrättsförening med dubbelt så hög skuldsättning behöver höja avgiften med 1 200 kronor i månaden.

” – Det är viktigt för de som bor i, eller vill köpa en bostadsrätt, att både undersöka sina egna räntekostnader men också titta noggrant i årsredovisningen som tillhör föreningen. Eftersom man som boende i bostadsrätt kan riskera en ”dubbel smäll” när räntorna höjs så behöver man ta in dessa parametrar och se hur det påverkar ens privatekonomi”, avslutar Marcus Hahlin, Roslagens Sparbank.

Mer information

Läs mer i vår samarbetspartner Swedbanks rapporter här;

Swedbank Boindex kvartal 1 2022 (pdf)

Swedbanks temarapport - Högre räntor – så påverkas dina boendekostnader (pdf)

Kontakt Roslagens Sparbank

Marcus Hahlin, Privatrådgivare ()

Malin Pellborn, Chef Hållbarhet, Marknad & Kommunikation ()