Att vara Sparbank är en helt egen bolagsform, där de pengar som lånas ut kommer från verksamhetsområdet, i vårt fall från Roslagen. Vi som sparbank är därför inte beroende av finansiering från Swedbank eller någon annan större bank.

Sparbanken har ett långsiktigt, strategiskt samarbete med Swedbank, bland annat kring våra IT-system.  Vi ser inte att detta kan påverkas av de aktuella händelserna.

Vi är en av 70-talet medlemmar i Sparbankernas ägarförening som tillsammans representerar 10,8% av ägandet i Swedbank. Roslagens Sparbank har i sammanhanget en liten aktiepost, främst i syfte att tillsammans med övriga sparbanker säkra det långsiktiga samarbetet med Swedbank vad gäller exempelvis IT-system. Att värdet på bankens innehav i Swedbank nu minskat, är inte heller något som kommer att påverka våra kunder.

Från Sparbankens sida är vi starkt kritiska till det som framkommit men har inte tillräcklig kunskap om omständigheterna för att kunna kommunicera vad som faktiskt har hänt och vad som är gjort i de penningtvättsfrågor som belysts i media gällande Swedbank.

Har du sparande i fonder eller försäkringar är dessa placerade i bolaget "Swedbank Robur" som är fristående från övriga Swedbank. Fondens tillgångar ägs av fondandelsägarna, dvs kunderna, inte av banken.

Vi ser därför sammantaget inga skäl för att du som är kund i Roslagens Sparbank ska behöva känna oro.

En sparbank har inga aktieägare, istället går en stor del av bankens vinst tillbaka till bygden där vi verkar i form av exempelvis bidrag, sponsring och stipendier till idrottsföreningar, kultur och barn- och ungdomssatsningar. I vårt fall 119 miljoner kronor sedan början av 2000-talet.

Tack för att du tillsammans med oss är med och skapar ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt.

Om du vill får du gärna kommentera denna nyhet på Facebook