Alla känner idag av inflationen på något sätt. Många hushåll har normaliserat den låga räntan som funnits i flertalet år. Samtidigt har vi sett att skuldsättningen i många hushåll ökat, vilket gör den stigande räntan och inflationen väldigt utmanande att klara av. Det är framför allt unga som efter många år av lågräntemiljö köpt t ex sin första bostad med en hög belåningsgrad och till ett marknadsvärde som nu snabbt sjunker tillbaka. Även arbetslösa, ensamstående och pensionärer drabbas särskilt hårt.

”Den yngre generationen känner att dagens räntor är skräckräntor, medan de äldre är mer förberedda och ser på dem som normalräntor” säger, Olof Manner.

Vi befinner oss i en hushållskris, inte en näringslivskris, fortsätter han. ”När det kommer till företagssidan så går flera företag fortfarande bra och fortsätter att växa. De som har det tufft är detaljhandeln, byggsektorn och restaurang & hotell”, då de livnär sig på hushållen.

Konsumenterna fortsätter att hålla hårt i plånboken och därmed faller konsumtionen. Vi lägger idag lika mycket pengar på livsmedel, men får 15 % mindre i varukorgen.

Hur ser då prognosen ut framöver och hur ska en tänka kring räntor?

Olof menar att vi med stor sannolikhet kommer få ytterligare höjningar av räntan under året, vilket är ett steg i att försöka minska inflationen.

Han avslutar dock med en och annan ljusglimt och säger att han sedan tror att det under 2024 kan vara aktuellt att sänka räntan. Dock inte till den låga nivån som många vant sig vid. Utan, som han menar en mer ”normal” nivå.