Datainsamlingen genomförs under perioden: 12 augusti till 31 augusti.

Ett slumpmässigt urval av kunder kommer att bli uppringda eller kontaktade via mejl. Alla svar är självklart helt anonym och inga känsliga uppgifter efterfrågas av de som genomför undersökningen (personnummer, eventuella koder, BankID eller dylikt). Intervjuerna tar cirka 10-15 minuter att genomföra.

Svenskt Kvalitetsindex genomför en kundundersökning för bankbranschen och tillsammans med Sparbankerna. Målet är att fånga upp kundernas upplevelse av sin bank.

Det är PFM Research som kontaktar kunderna

Det är företaget PFM Research som kommer ställa frågor på SKI:s uppdrag.
 
Tack på föhand för att du berättar vad du tycker!