Egen Sommar initierades redan 2009 av Roslagens Sparbank och har under de senaste åren stöttats av Roslagens Sparbanks Stiftelser och drivs av Norrtälje kommun.

Egen Sommar är ett utbildningsprojekt där ungdomar i åldern 15-19 år får prova på att vara egna företagare under sommarlovet. Det innebär att de får möjlighet att tjäna egna pengar, skapa värdefulla kontakter i näringslivet samt utveckla sina entreprenöriella förmågor.

Årets avslutning ägde rum på Campus Roslagen i Norrtälje där företagen fick presentera sin sommar som egen företagare.
Alla företag var med och tävlade i fyra olika kategorier:

 • Årets Egen Sommar-företag
 • Årets affärsidé
 • Årets muntliga presentation
 • Årets elev

Juryn bestod av följande medlemmar:

 • Nils Matsson, Norrtälje kommun
 • Marcus Iliev, Norrtälje kommun
 • Karolina Losell, Roslagens Sparbanks Stiftelser

De vinnande företagen var:

 • Årets Egen Sommar – företag: Poolkiosken
 • Årets affärsidé: Fotbollskul
 • Årets muntliga presentation: Alexs Service
 • Årets elev: Jacob Risom

Vinsten till varje företag i respektive kategori var 2 000 kr från
Roslagens Sparbanks Stiftelser.