Skip to content

Övriga stödåtgärder

Här kan du läsa samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som påverkar dig som företagare, till exempel att staten tar sjuklönekostnader och erbjuder garantier via Exportkreditnämnden samt ger stöd för verksamheter inom kultur och idrott.

 

Lånemöjligheter

Sjukdom, vilande företag och a-kassa

 1. Staten tar sjuklönekostnader

  Staten tar tillfälligt vissa kostnader för arbetsgivares sjuklöner till och med den 31 december 2020. Även egenföretagare får ersättning genom sjukpenningen. Läs mer om stödet och räkna på hur det kan påverka ditt företag.

  Staten tar sjuklönekostnaden

 2. Vilanderegler och a-kassa för egenföretagare

  Om du vill lägga ditt företag vilande under 2020 undantas du från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år. Samtidigt har staten tillfälligt infört mer generösa regler för a-kassa.

  Vilanderegler och a-kassa för egenföretagare

Fler stödåtgärder

 1. Stöd till yrkesfiskare

  Innehavare av fiskelicens eller personlig fiskelicens inom havs- eller insjöfiske och som påverkats negativt av covid-19-pandemin kunde fram till 15 november 2020 söka ett tillfälligt stöd hos Jordbruksverket.

  Läs mer och sök stödet för yrkesfiskare (jordbruksverket.se)

 2. Stöd till kultur och idrott hösten 2020

  Läs om hur stödet idrotten och kulturaktörer är fördelat och hur man kan ta del av det.

  Riksidrottsförbundet om fördelning av stödet till idrotten (rf.se)

  För kulturaktörer med anledning av covid-19 (regeringen.se)