Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare som haft en omsättning på minst 200 000 kronor under 2019 omfattas av stödet och kan få upp till 75 procent av omsättningstappet. Stödet är uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020.

Villkor för att stöd ska beviljas är att nettoomsättningen för

  • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.
  • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
  • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019

Den enskilda näringsidkaren kan få stöd på totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.

Hur går ansökan till?

Stödet handläggs och beslutas av Länsstyrelsen, som även har ansvar för all information om ansökningsvillkor och uppföljning av stödet.

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst mellan den 10 november 2020 och den 31 januari 2021. Det är också Boverket som betalar ut stödet när det beviljats av Länsstyrelsen.

Omsättningsstöd till enskild näringsidkare (verksamt.se)

Omställningsstöd för maj-juli 2020 gick att söka till och med den 30 november 2020.

Läs mer hos Skatteverket om den föreslagna förlängningen av stödperioden.

Omställningsstöd (skatteverket.se)

 

 

Enligt information från SkattOmsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare
everket kan företag endast söka stödet om deras minskade nettoomsättningen så gott som uteslutande är en konsekvens av covid-19. Stödet kan sökas mellan den 20 oktober 2020 och den 30 november 2020 genom en tjänst på skatteverket.se.Enskilda näringsidkare som haft en omsättning på minst 200 000 kronor under 2019 omfattas av stödet och kan få upp till 75 procent av omsättningstappet. Stödet är uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020.
Villkor för att stöd ska beviljas är att nettoomsättningen för
• mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.
• maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
• juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
Den enskilda näringsidkaren kan få stöd på totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.
Hur går ansökan till?
Stödet handläggs och beslutas av Länsstyrelsen, som även har ansvar för all information om ansökningsvillkor och uppföljning av stödet.
Ansökan görs via Boverkets e-tjänst mellan den 10 november 2020 och den 31 januari 2021. Det är också Boverket som betalar ut stödet när det beviljats av Länsstyrelsen.
Omsättningsstöd till enskild näringsidkare (verksamt.se)
Omställningsstöd för maj-juli 2020 gick att söka till och med den 30 november 2020.
Läs mer hos Skatteverket
Omställningsstöd (skatteverket.se)

Stödet är till stora delar uppbyggt på samma sätt som det omställningsstöd företag kunde söka för mars-april 2020. Några förutsättningar är dock annorlunda nu, bland annat krävs en större minskning i nettoomsättningen för att kunna få stöd. Även maxbeloppet för en stödperiod är ändrat.

Som företagen ansöker man om stöd för två olika perioder: maj respektive juni och juli 2020. Det ska vara en ansökan för respektive period och vissa branscher, exempelvis företag som är verksamma inom jordbruk eller fiskeri- och vattenbrukssektorn kan bara ansöka om stöd för maj.

 

Läs mer om villkor för respektive period och vilka företag som kan ansöka hos Skatteverket (skatteverket.se)

Omställningsstöd (skatteverket.se)

 

Företagen ansöker om stöd för två olika perioder: maj respektive juni och juli 2020. Det ska vara en ansökan för respektive period och vissa branscher, exempelvis företag som är verksamma inom jordbruk eller fiskeri- och vattenbrukssektorn kan bara ansöka om stöd för maj.