Med periodiseringsfonder kan du skjuta upp beskattningen av inkomsten i bolaget till senare. De beslutade tillfälliga åtgärderna innebär att du som har enskild firma eller handelsbolag kan öka avsättningen till periodiseringsfond till 100 procent av den skattepliktiga vinsten, upp till 1 miljon kronor. 

För vem?

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

Hur går ansökan till?

Du gör avsättning till periodiseringsfonden i inkomstdeklarationen för år 2019. Det avsatta beloppet ska återföras till beskattning senast efter sex år, på samma sätt som enligt de nuvarande reglerna.

Viktigt att tänka på

Om de utökade möjligheterna att sätta av till periodiseringsfonder innebär att du har betalat för mycket preliminär skatt, ska skatten betalas tillbaka antingen i form av skatteåterbäring eller efter att du har lämnat in en ny preliminärskattedeklaration. Du kan ändra i din preliminärskattedeklaration för år 2019 till och med den 30 juni 2020.

Läs mer om avsättning till periodiseringsfonder