Skip to content

Likviditetsförstärkning

Regeringens har infört en rad åtgärder för dig som behöver förbättra företagets likviditet. Bland annat kan du ansöka om att skjuta upp betalningar av arbetsgivaravgifter och moms.

Fler åtgärder som kan stärka likviditeten

  1. Likviditetslån - Statlig lånegaranti

    Den statliga lånegarantin ska hjälpa företag att överbrygga de ekonomiska svårigheter de hamnat i på grund av covid-19. Du som företagskund kan ansöka om ett likviditetslån med statlig lånegaranti fram till den 10 juni och sista dag för utbetalning är 30 juni 2021.

    Läs mer om likviditetslån