Vi använder uppgifterna du fyllt i för att hjälpa dig med ditt ärende. Vi sparar dem i max två år för intern statistik och felsökning.

Läs mer om hur vi  hanterar dina personuppgifter