Hoppa till textinnehållet

Vad kostar det och vad sparar man?

När du installerar solpaneler finns det en rad faktorer som påverkar priset. Här får du en första uppskattning av kostnader och besparingar, beräknat utifrån hur stor yta på ditt tak som ska täckas med solpaneler.

Solpaneler på 35 kvm

 • Får plats på nästan alla villatak och motsvarar en elproduktion som täcker hushållselen i en villa.
 • Toppeffekt 5 kW.
 • Investeringskostnad cirka 100 000 kr före stöd, inklusive moms. Om investeringsstöd erhålls ligger detta på 20 000 kr och rotavdrag på 9 000 kr.
 • Årlig elproduktion 4 500–5 000 kWh.
 • Årlig besparing efter underhåll 5 000–6 000 kr.

Solpaneler på 70 kvm

 • Får plats på många villatak och motsvarar en elförbrukning för hushållsel och uppvärmning med värmepump i en mindre villa.
 • Toppeffekt 10 kW.
 • Investeringskostnad 160 000 kr före stöd, inklusive moms. Om investeringsstöd erhålls ligger detta på 32 000 kr och rotavdrag på 14 400 kr.
 • Årlig elproduktion 9 000–10 000 kWh.
 • Årlig besparing efter underhåll 10 000–12 000 kr.

Solpaneler på 105 kvm

 • Får plats på vissa villatak och motsvarar elförbrukningen för hushållsel och uppvärmning med värmepump i en genomsnittlig villa.
 • Toppeffekt 15 kW.
 • Investeringskostnad 230 000 kr före stöd, inklusive moms. Om investeringsstöd erhålls ligger detta på 46 000 kr och rotavdrag på 20 700 kr.
 • Årlig elproduktion 14 000–15 000 kWh.
 • Årlig besparing efter underhåll 15 000–18 000 kr.

Källa: Solcellskollen