Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Vanliga frågor och svar

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som blir gällande vid en framtida tidpunkt, när fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sina angelägenheter p.g.a. sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande, exempelvis demens. En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter.

Vem kan upprätta en framtidsfullmakt?

För att den ska vara giltig måste fullmaktsgivaren ha fyllt 18 år vid upprättandet av framtidsfullmakten och vara beslutsförmögen, dvs. förstå innebörden av fullmakten.

När träder en framtidsfullmakt i kraft?

Det är fullmaktshavaren som bedömer när fullmaktsgivaren blivit beslutsoförmögen och fullmakten därmed har trätt i kraft. Fullmaktsgivaren kan dock i framtidsfullmakten ange som ett krav att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft. Även fullmaktshavaren kan begära sådan prövning.

Framtidsfullmakt, Svensk Bankförening

Stäng Skriv ut