Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Man with stroller

Telefonbanken, självbetjäning

Öppet alla dagar dygnet runt

När du vill veta hur mycket som finns på ditt konto och de senaste gjorda uttagen får du snabbt besked i Telefonbanken - Självbetjäning. Här kan du också göra överföringar mellan konton och mycket mer.

I Självbetjäning finns följande tjänster:

9 # Innehållsförteckning
10 # Tillgängligt belopp
11 # Repetera tillgängligt belopp
12 # De 25 senaste transaktionerna på ditt konto
13 # Söka efter ett visst belopp
15 # Reserverade belopp från kontot, ännu ej bokförda
16 # Belopp på väg till kontot, ännu ej bokförda
17 # Beställning av kontoutdrag via post
18 # Avbeställning av kontoutdrag via post
20 # Överföring mellan egna eller konton där du är medkontohavare
21 # Uttag eller extra amortering av kortkredit
22 # Tillgängligt belopp kortkrediten
23 # Transaktioner på kortkredit
32 # Redovisning av gjorda betalningar via Girobetalning
33 # Beställning av kuvert till Betalningsbevakning
35 # Fråga Aktieorder
40 # Fråga Fond
41 # Fråga Fondkonto
42 # Köpa Fond
43 # Sälja Fond
44 # Flytta Fond
50 # Övergå till Personlig Service
60 # Information om lån

Observera att tjänsterna 70-72 endast gäller från mobiltelefon!
70 # Anslutning av snabbsaldo via mobil
71 # Byte av konto i snabbsaldo
72 # Borttag av snabbsaldo

90 # Ange nytt personnummer
92 # Byta personlig kod
0 # Repetera senaste information
# Avbryta pågående tjänst
* Radera felslagen siffra/siffror
** Avsluta samtalet

Stäng Skriv ut