Information om hur vi hanterar personuppgifter

Vi använder uppgifterna du fyllt i för att hjälpa dig med ditt ärende. Vi sparar dem i tre månader för intern statistik och felsökning.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter