Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Roslagens Sparbanks styrelse

Roslagens Sparbank är en fristående sparbank, vilket innebär att vi är ett eget företag med en egen styrelse.
I vår styrelse ingår:

Roslagens Sparbanks styrelse 2017

Från vänster: Mariann Lindh, Jan-Erik SveckeÅsa Andersson, Susanne JerkenhagMats Hultin, Aleksandar Srndović, Carin Björfors, Mats ErikssonCharlotte Lindberg (VD),  Kurt Pettersson (ordförande). Saknas på bild:Sten Törnsten (Vice VD), Åsa Malmgren (arbetstagarrepresentant) Markus Berglund (arbetstagarrepresentant, ersättare) samt Per Ek (arbetstagarrepresentant)

Sparbankens styrelse väljs av huvudmännen på årsstämman varje år. Styrelsens ordförande väljs också direkt av stämman, övriga uppdrag, exempelvis i utskotten, fördelar styrelsen inom sig.

Läs mer om huvudmännen

Styrelsen består av minst fem och högst nio ledamöter, samt VD (med vice VD som ersättare). Till det kommer också två arbetstagarrepresentanter (med ersättare). Styrelsens medlemmar väljs på tre år.

Styrelsens ansvar och ansvarsfördelning

Styrelsen ska enligt bankens reglemente ”förvalta Roslagens Sparbanks angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivs i sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse.”
Det är också styrelsen som utser verkställande direktör ”att under styrelsens inseende leda verksamheten”.

Det betyder att bankens styrelse har det yttersta ansvaret för hela verksamheten, det vill säga styrning och uppföljning av Roslagens Sparbank. Det löpande arbetet sker dels vid månatliga styrelsemöten, dels i styrelsens utskott, där man följer upp, bereder och utvärderar frågor inom sina respektive områden inför beslut i styrelsen. Roslagens Sparbanks styrelse har följande utskott:

  • Affärs- och Marknadsutskottet
  • Kredit- och riskutskottet
  • Personal- och ersättningsutskottet
  • Revisions- och regelefterlevnadsutskottet

Bankens organisation

Klicka på bilden nedan för att få se en bild av hur Roslagens Sparbank är organiserad:

Organisationsschema Roslagens Sparbank

Stäng Skriv ut