Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Tillstånd

Roslagens Sparbank är en sparbank som i enlighet med lagen om bank- och finansieringsrörelse har tillstånd att bedriva bankrörelse. Sparbanken har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVM).

Tillstånd har sökts och erhållits enligt 2 kap 1 §, punkt 1,2,3 och 5 LVM.

Tillsyn

Banken står under tillsyn:


Finansinspektionen
Brunnsgatan 3
Box 7821
103 97 Stockholm

 

I vissa konsumentfrågor står banken dessutom under Konsumentverkets tillsyn.
Konsumentverket
Lagergrens Gata 8
Box 48
651 02 Karlstad

 

Statlig insättningsgaranti

Insättningsgarantin innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning motsvarande det belopp kunden satt in plus ränta fram till konkursbeslutet eller beslutet om att garantin ska träda in.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens webbsida: › www.insattningsgarantin.se

Stäng Skriv ut