Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Så här gör du för att lämna klagomål

en korg full med äpplen

För oss på Roslagens Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med både vårt bemötande och med våra produkter. Är du missnöjd är den enklaste och snabbaste vägen för att få hjälp att kontakta ditt kontor eller Kundcenter.

1. Kontakta ditt kontor

Om du anser att ett fel begåtts kan du enklast kontakta ditt kontor, rådgivare eller Kundcenter på telefon 0176-770 00. Det är alltid kostnadsfritt att framföra ett klagomål.

2. Om du inte är nöjd med kontorets beslut

Om du inte är nöjd med det svar du får på bankkontoret kan ärendet prövas på nytt. Prövningen görs av bankens klagomålsanvarige. Beskriv vad du tycker är fel och vilket kontor du varit i kontakt med och skicka via post eller e-post:

Roslagens Sparbank, Klagomålsansvarig
Box 236 761 23 Norrtälje

3. Är du fortfarande inte nöjd

Om du efter omprövning av bankens klagomålsansvarige fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.  Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

www.arn.se

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank-och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå

Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00

Självständig rådgivningsbyrå som lämnar kostnadsfri vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet.

www.konsumenternas.se

Konsumentverket

Telefon 0771–525 525

Oberoende vägledning via Konsumentverket.

www.hallakonsument.se

Allmän domstol

Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.

www.domstol.se

Särskild information om behandling av personuppgifter

Om du känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kan kontakta bankens Dataskyddsombud.

Roslagens Sparbank, Dataskyddsombud
Box 236
761 23 Norrtälje

Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, www.datainspektionen.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt lag.

Stäng Skriv ut