Årsredovisningen innehåller mer statistik och tabeller och är intressant för dig som vill analysera banken ur ett ekonomiskt perspektiv. Årsberättelsen däremot är framtagen för att alla ska kunna läsa sig till vad banken har haft för verksamhet det senaste året. Vi har också gjort en hållbarhetsrapport där vi rapporterar vad vi gjort för att världen ska bli mer hållbar, ur ekonomisk, ekologisk och socialt perspektiv.

Delårsrapport januari till juni 2021 (pdf)

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020 (pdf)

Delårsrapport januari till juni 2020 (pdf)

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2019 (pdf)

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2018 (pdf)

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2017 (pdf)

Läs mer

Kapitaltäckning/Riskhantering

Perlare 3

Pelare 3 - Årlig rapport 2020 (pdf)

Pelare 3 - Årlig rapport 2019 (pdf)