Sedan dess har världen fortsatt att förändras, men sparbanksidén lever vidare! Den handlar om lokalt engagemang och närhet till våra kunder, om balansen mellan att vara både kommersiell och ideell. En sparbank har inga enskilda aktieägare utan tillhör sin bygd och det är också dit en del av vinsten går varje år - för satsningar som bäddar för ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt.