Sparbanken, Stiftelserna och ICA Flygfyren samarbetar sedan tidigare kring bland annat Idrott utan gränser (också det en skolaktivitet) och En plats för alla. Under hösten arrangerade vi en gemensamt skolaktivitet där alla åttondeklasser bjöds till att lära sig mer om Östersjöns utmaningar  - och dessutom tävla med sina idéer kring hur problemen med övergödning, nedskräpning mm kan lösas.

Uppgiften inleds med en dags workshop på Campus Roslagen. Uppgiften var sedan att ta fram den mest kreativa handlingsplanen för hur vi alla, enskilt och tillsammans, kan bidra till att rädda Östersjön.

Utgår från Agenda 2030:s 17 globala mål

Arbetet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030:s 17 globala mål och ska genomsyras av de perspektiv som anges av Skolverket:

”Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne.”

ICA Flygfyren, Roslagens Sparbank och Roslagens Sparbanks Stiftelser vill ta vårt ansvar och bidra till en mer hållbar miljö och ett friskare vatten..

Läs mer

Vill du läsa mer om Projekt "Rädda Östersjön" kan du göra det här:

Projektets hemsida - Rädda Östersjön