Eleverna får lära sig mer om ämnen som:

  • Skräp & plast
  • Övergödning,
  • Läkemedel, kemikalier 
  • Överfiske och
  • Klimatförändingar m.m.

Utmaningen för de medverkande klasserna är att presentera den mest kreativa handlingsplanen för hur var och en av oss, tillsammans eller enskilt, kan bidra till att rädda Östersjön.

Som en inspirerande inledning av projektet bjuder vi in till en Workshop för alla elever som handlar om Östersjöns utmaningar. Vidare kommer eleverna att få tillgång till inspelade panelsamtal med experter Projektet mynnar ut i en final där elevernas handlingsplaner presenteras i filmformat för en jury med representanter från kommun och näringsliv.