Läs bankens Riktlinje samhällsamhällsansvar hållbarhet och miljö (pdf)