Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Vår syn på hållbarhet

Vår syn på hållbarhet panorama

Vi ser hållbarhet som en kombination av tre stora områden som måste vara i balans för att vi ska få ett hållbart samhälle.

Ekonomisk hållbarhet: Som lokal bank ser vi oss som samhällsmotor för företag och hushåll i regionen genom att tillhandahålla god bankservice och hög finansiell kompetens. Läs mer om Ekonomisk hållbarhet på vår externa webb

Ekologisk hållbarhet: Vi arbetar för att löpande begränsa vår miljö- och klimatpåverkan, men också för att stödja våra kunder genom information och inspiration. Läs mer om Ekologisk hållbarhet på vår externa webb

Social Hållbarhet: Vi vill vara en positiv kraft i samhället bland annat genom att stötta det lokala näringslivet, bidra till utbildning och kulturaktiviteter i Roslagen. Läs mer om Social hållbarher på vår externa webb

Rapporter och dokument

Års- och hållbarhetsredovisningar på vår externa webb

Protokoll ledningens miljögenomgång på M-disken

Revisionsrapporter på M-disken

Övriga protokoll på M-disken

Förbättringsförslag & miljöavvikelser

Alla medarbetare i banken ansvarar för att avvikelser rapporteras, och att förbättringsförslag framförs, till respektive chef.
Förbättringsförslag från organisationen tas upp minst i samband med affärs- och verksamhetsplanering samt i samband med löpande uppföljning.
Har du en idé eller ett förbättringsförslag inom miljöområdet, eller om du har sett något som avviker i vårt miljöarbete - kontakta miljösamordnare (länken nedan) och beskriv gärna dina erfarenheter på just ditt kontor!

Mejll till miljösamordnare

Stäng Skriv ut