Först – lite juridik

Ett UF-företag är inte en egen så kallad juridisk person. Det innebär att du och de andra som driver UF-företaget är personligt ansvariga för alla avtal som ingås för UF-företaget. Som omyndig kan man inte ingå avtal med banken, utan skriftligt godkännande av förmyndare. Därför rekommenderar vi, då det är möjligt, att företagets vd, firmatecknare och användare av banktjänster är myndiga.

1. Kontakta bankkontoret

Boka tid på banken för en rådgivning och för att ta del av vårt UF-erbjudande. Jannice Djurstedt är ansvarig företagsrådgivare för UF-företag.

2. Förbered

 

3. Ta med till banken

Alla medlemmar i UF-företaget bör vara med på mötet och ha med sig giltig legitimation. Dock måste firmatecknaren/firmatecknarna var med på mötet.

  • Ta med följande till mötet, om det inte lämnats in i förväg:
  • Giltig legitimation (t.ex. ID-kort eller pass)
  • Utkast på en affärsplan
  • Protokoll skrivet enligt ovan (original)
  • Godkännande för eventuell omyndig i företaget

Lycka till som företagare!