Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Vår syn på hållbarhet

Att vara sparbank innebär att vara både bank och samhällsmotor. Att ta samhällsansvar, att göra samhällsnytta och att vara en motor för det lokala samhällets utveckling, är djupt rotat i bankens verksamhet och historia. Att samtidigt göra det på ett sätt som bidrar till långsiktigt hållbar utveckling – såväl ekonomiskt och ekologiskt som socialt – är också naturligt för en sparbank.

Vi gör det med vår bankservice och vår finansiella rådgivning. Vi gör det som företag och arbetsplats. Och vi gör det genom att varje år avsätta en del av vår vinst till aktiviteter och projekt,  via sparbankens stiftelser, som bidrar till Roslagens utveckling. Senaste verksamhetsåret uppgick den här avsättningen till åtta miljoner kronor.

Vår verksamhet bygger på god etik och styrning, långsiktiga relationer och engagerade människor som arbetar enligt sparbankens strategi och hanterar de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av vår verksamhet.

Vi vill stödja våra kunder, medarbetare och intressenter genom att skapa värde och en långsiktigt hållbar tillväxt för att bidra till ekonomin i stort i vårt verksamhetsområde, Norrtälje kommun. Vi vill vara en positiv kraft på vår lokala marknad och den bygd vi verkar i.

För att kunna möjliggöra vår ambition och öka vårt långsiktiga, positiva bidrag kommer vi att arbeta för ett utvidga och utveckla samarbetet med kunder, leverantörer och andra viktiga intressenter i samhället.
 

Ekonomisk Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Handlar om att hushålla med alla tillgångar och resurser, både materiella och mänskliga.

Därför hjälper vi våra kunder att spara för framtiden och få råd till en hållbar ekonomi.

Läs mer om Ekonomisk Hållbarhet

Ekologisk Hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

handlar om att långsiktigt bevara jordens olika ekosystem genom att minska påverkan på naturen – vår miljö.

Därför satsar vi bland annat på miljövänliga tjänster som kort och internetbanken, dubbelsidiga utskrifter och sopsortering.

Läs mer om Ekologisk hållbarhet

Social Hållbarhet

Social hållbarhet

handlar om att bygga ett långsiktigt, stabilt samhälle där grundläggande mänskliga behov och rättigheter kan uppfyllas.

Därför stöttar vi bland annat:

  • Ungdomsboende
  • Friends
  • Ung Företagsamhet
  • Snilleblixtarna

Läs mer om Social hållbarhet

Stäng Skriv ut